WIE IS ONS?

WIA is ‘n Christelike bediening wat wegbreke reël vir alle etniese groepe in KZN. Ons fokus op Vroue-, Manne-, Huweliks/Pare-, en Jeug wegbreek naweke.

Die Missie is om die boodskap van die “Wet van die Vryspraak” (Jak 1:25) en die mens se onverdiende “Stand van Geregtigheid” voor God (2 Kor 5: 21) met soveel mense as moontlik te deel.

WHO ARE WE?

WIA is a ministry who organizes Christian evangelical weekend breakaways open to all ethnic groups in KZN. We focus on Women, Men, Couples and Youth breakaways.
The Mission is to share the message of the perfect “Law of Liberty” (Jam 1:25) and the message of “Righteousness” before God (2 Cor 5:21) with as many people as possible.

 

A typical weekend:

It consists of a ministry team that present teachings. There are in total 8 cessions together with praise and worship in between. Attendees have the opportunity to join in on teachings. And not to mention the beautiful experience of socializing amongst the attendees.

‘n Naweek bestaan uit:

‘n Bedieningspan wat lesings aanbied. In totaal is daar 8 lesings/praatjies met lofsang tussen in. Geleentheid word gebied aan kampers om aktief deel te neem aan die lesings. Dan nie eens om te praat van heerlike saam kuier nie!